‘SHOTEL’ us informa que totes les dades personals rebudes a través de qualsevol formulari d’aquest lloc web seran tractades amb la més estricta confidencialitat d’acord amb la política de privadesa i de seguretat de l’entitat, així com amb la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Aquestes dades s’inclouran en un fitxer, el qual està inscrit al Registre General de l’Agència de Protecció de Dades. La finalitat principal de la creació, l’existència i el manteniment és el tractament de les dades de caràcter personal per tal de poder gestionar les reserves d’allotjament que es facin a través d’aquesta pàgina web o per a l’enviament de comunicacions promocionals. Els destinataris de la informació són totes les persones adscrites, inscrites, titulars i col·laboradors de tots els departaments i ens associats en què sorganitza lentitat, així com els estaments oficials que per llei exigeixin la cessió. Mitjançant l’enviament del formulari, el remitent presta el seu consentiment al tractament automatitzat i documental de les dades incloses a la nostra base de dades. Us informem que podem compartir algunes de les vostres dades personals amb tercers i que aquestes podran contactar amb vostè per e-mail per a temes relacionats amb la vostra estada, per exemple, conèixer la vostra satisfacció o obtenir comentaris sobre la vostra experiència a l’hotel. Vostè té el dret d’accedir, rectificar i cancel·lar les seves dades així com també a comunicar qualsevol alteració o modificació que s’hi pugui produir. Per exercitar aquests drets i qualsevol aclariment, podeu enviar un mail a: SEMAIL.