Avís Legal
En compliment de larticle 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació sexposen les dades identificatives de lempresa propietària del domini: SDOMINIO.

Denominació Social: SHOTEL
CIF: SCIF
Domicili Social: SDOMICILI
Telèfon: STELÈFON
Correu electrònic: SEMAIL
Dades d’inscripció al Registre Mercantil: SREGISTRE
L’usuari és l’únic responsable de l’ús que faci dels serveis, continguts, enllaços i hipertext inclosos al present lloc web. ‘SHOTEL’ no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguin fer del referit material

Ni ‘SHOTEL’ ni cap altra part implicada en la creació, la producció o el subministrament d’aquest web seran responsables de danys, costos, pèrdues o responsabilitats directes ni imprevistos indirectes o punitius que puguin produir-se per l’accés o ús d’aquest web.

‘SHOTEL’ no garanteix l’exactitud del material contingut en aquesta web. A més, ‘SHOTEL’ no serà responsable dels danys o els virus que puguin infectar el vostre ordinador o una altra propietat seva a causa de l’ús o accés a telecàrrega de qualsevol material de la web.

Copyright
Tot el material audiovisual, marques registrades o qualsevol element subjecte a propietat intel·lectual o industrial inclòs en aquesta web és propietat de SHOTEL o compta amb dret suficient per al seu ús. La reproducció del material esmentat només està permesa si és per a ús exclusivament personal, i queda prohibida qualsevol modificació, còpia, lloguer, préstec, transmissió i difusió no autoritzada.